TEXTOS PER A LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT CRISTIANA I PER A TOT L’ANY 2014. És que el Crist està dividit? (1Co 1,13)

Vegeu document