Eduard Rey i Puiggrós – President

Caputxins
(elegit president el 20 de març de 2019  – elegit vocal el 18 d’octubre de 2018)

Maria Teresa Brull – Vicepresidenta

Filles de la Caritat
(elegida vicepresidenta el 23 de juny de 2021)

Eduard Pini Barreiro

Escola Pia de Catalunya
(relegit vocal el 17 d’octubre de 2019 – elegit el 14 d’octubre de 2015)

Maria Rosa Masramon

Dominiques de l’Anunciata
(elegida vocal el 20 de març de 2019)

Óscar Muñoz

Pares Paüls
(elegit vocal el 23 de juny de 2021)

M. Assumpció Mató Pallí

Salesianes
(elegida vocal el 23 de juny de 2021)

Llorenç Puig i Puig – Secretari General

Jesuïtes
(elegit secretari el 23 de juny de 2021)

Junta 2018-2021

P. Eduard Rey i Puiggrós, Caputxí (elegit president el 20 de març de 2019 – elegit vocal el 18 d’octubre de 2018)

Gna. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona
(reelegida vicepresidenta el 16 de març de 2017 – elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015 – elegida vocal el 23 d’octubre de 2013)

P. Eduard Pini Barreiro, Escolapi (elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)

Gna. Mercè Arimany Pujol, Hospitalària de la Santa Creu (elegida vocal el 20 d’octubre de 2016)

P. Llorenç Puig i Puig, Jesuïta (elegit vocal el 20 de març de 2019)

Gna. Maria Rosa Masramon, Dominica de l’Anunciata (elegida vocal el 20 de març de 2019)

Gmà Lluís Serra i Llansana, Marista, (ratificat secretari general el 5 de novembre de 2008, el 17 d’octubre de 2012 i el 20 de octubre de 2016)

Junta 2017-2018

P. Màxim Duran Muñoz, Claretià. (reelegit president l’11 de març de 2015  – elegit president el 16 de març de 2011 – elegit vicepresident el 7 d’abril de 2007- elegit vocal el 7 d’abril de 2006)

Gna. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona (elegida vocal el 23 d’octubre de 2013 i elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015)

Gna. Mercè Arimany Pujol, Hospitàlaria de la Santa Creu (elegida vocal 20 d’octubre de 2016)

Gmà. Llorenç Puig i Puig, Jesuïta. (elegit vocal el 22 d’octubre de 2014)

Gna. Consol Muñoz Sanjuán, Franciscana Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida vocal l’11 de març de 2015)

P. Eduard Pini Barreiro, Escolapi, (elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)

Gmà. Lluís Serra i Llansana, Germà Marista. (ratificat secretari general el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre de 2012)

Junta 2016-2017

P. Màxim Duran Muñoz, Claretià. (reelegit president l’11 de març de 2015  – elegit president el 16 de març de 2011 – elegit vicepresident el 7 d’abril de 2007- elegit vocal el 7 d’abril de 2006)

Gna. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona (elegida vocal el 23 d’octubre de 2013 i elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015)

Gna. Pilar Rovira i Puig, Missionera de la Institució Claretiana. (elegida vocal el 17 d’octubre de 2012)

Gna. Mercè Arimany Pujol, Hospitàlaria de la Santa Creu (elegida vocal 20 d’octubre de 2016)

Gmà. Llorenç Puig i Puig, Jesuïta. (elegit vocal el 22 d’octubre de 2014)

Gna. Consol Muñoz Sanjuán, Franciscana Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida vocal l’11 de març de 2015)

P. Eduard Pini Barreiro, Escolapi, (elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)

Gmà. Lluís Serra i Llansana, Germà Marista. (ratificat secretari general el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre de 2012)

Junta 2014-2015

P. Màxim Duran Muñoz, Claretià. (elegit vocal el 13 de març de 2007 – reelegit president l’11 de març de 2015)

Gna. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona (elegida vocal el 23 d’octubre de 2013 i elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015)

Gna. Pilar Rovira i Puig, Missionera de la Institució Claretiana. (elegida vocal el 17 d’octubre de 2012)

P. Llorenç Puig i Puig, Jesuïta. (elegit vocal el 22 d’octubre de 2014)

Gna. Consol Muñoz Sanjuán, Franciscana Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida vocal l’11 de març de 2015)

P. Eduard Pini Barreiro, Escolapi, (elegit vocal el 14 d’octubre de 2015)

Gmà. Lluís Serra i Llansana, Germà Marista. (ratificat secretari general el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre de 2012)

Junta 2013-2014

P. Màxim Duran Muñoz, Claretià. (elegit el 13 de març de 2007) (ratificat el 5 de març de 2008) (elegit president el març de 2011)

Gna. M. Eulàlia Freixas Farré. Missionera de la Immaculada Concepció (elegida el 16 de març de 2005) (elegida vicepresidenta el març de 2011)

P. Agustí Borrell Viader, Carmelita Descalç. (elegit el març de 2011)

Gma. Rosa Masferrer i Felip, Religiosa de Sant Josep de Girona. (elegida el 23 d’octubre de 2013)

P. Pascual Piles Ferrando, Germà de Sant Joan de Déu. (elegit el novembre de 2010)

Gna. Pilar Rovira Puig, Missionera de la Institució Claretiana. (elegida l’octubre de 2012)

Gmà. Lluís Serra Llansana, Germà Marista. (ratificat secretari general el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre de 2012)

Junta 2012-2013

P. Màxim Duran, Claretià. (elegit el 13 de març de 2007) (ratificat el 5 de març de 2008) (elegit president el març de 2011)

Gna. M. Eulàlia, Freixas Farré, Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida el 16 de març de 2005) (elegida vicepresidenta el març de 2011)

P. Agustí Borrell Viader, Carmelita Descalç. (elegit el març de 2011)

P. Pascual Piles Ferrando, Germà de Sant Joan de Déu. (elegit el novembre de 2010)

Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, Salesiana. (elegida el març de 2011)

Gna. Pilar Rovira Puig, Missioneres de la Institució Claretiana. (elegida l’octubre de 2012)

Gmà. Lluís Serra Llansana, Germà Marista. (ratificat secretari general el 5 de novembre de 2008 i el 17 d’octubre de 2012)

Junta 2011-2012

P. Màxim Duran Muñoz, claretià. (elegit el 13 de març de 2007) (ratificat el 5 de març de 2008) (elegit president el març de 2011)

Gna. M. Eulàlia. Freixas Farré, Missionera de la Immaculada Concepció. (elegida el 16 de març de 2005) (elegida vicepresidenta el març de 2011)

P. Agustí Borrell Viader. Carmelita Descalç. (elegit el març de 2011)

Gna. Mireia Galobart, Religiosa de l’Infant Jesús (elegida el novembre de 2010)

Gmà. Pascual, Piles Ferrando, Germà de Sant Joan de Déu. (elegit el novembre de 2010)

Gna. Lourdes Ruiz de Gauna , salesiana. (elegida el març de 2011)

Gmà. Lluís Serra i Llansana, germà marista, secretari general. (ratificat el 5 de novembre de 2008)

Junta 2009-2010

Gna. Cristina Martínez, presidenta

P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident

Gna. M. Carmen García, religiosa de Sant Josep de Girona

Gmà Josep Martí, germà de La Salle

P. Jacint Duran, caputxí

Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció

Gmà. Lluís Serra, germà marista, secretari general (ratificat el 5 de novembre de 2008)

Junta 2008-2009

Gna. Cristina Martínez, presidenta

P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident

Gna. M. Carmen García, religiosa de Sant Josep de Girona

Gmà Josep Martí, germà de La Salle

P. Jacint Duran, caputxí

Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció

Gmà. Lluís Serra, germà marista, secretari general (ratificat el 5 de novembre de 2008)

Junta 2007-2008

Gna. Cristina Martínez, presidenta

P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident

Gna. M. Carmen García, religiosa de Sant Josep de Girona

Gmà. Josep Martí, germà de la Salle

P. Jacint Duran, caputxí

Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció

Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata (vocal fins al març de 2007)

Gmà. Antoni Salat, germà marista, secretari general

Junta 2006-2007

P. Pere Borràs, jesuïta, president (fins al març de 2007)

Gna. Cristina Martínez, presidenta (des de l’abril de 2007)

Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta (fins al març de 2007)

P. Màxim Muñoz, claretià, vicepresident (des de l’abril de 2007)

Gmà. Josep Martí, germà de la Salle

P. Jacint Duran, caputxí (des de l’abril de 2007)

Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció

Gmà. Antoni Salat, germà marista, secretari general

Junta 2005-2006

P. Pere Borràs, jesuïta, president

Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta

Gna. Cristina Martínez, teresiana

Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu (fins al març de 2006)

P. Màxim Muñoz, claretià (des de l’abril de 2006)

Gmà. Joan Codina i Giol, salesià

Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció

Gna. M. Isabel Espinosa, salesiana, secretària general

Junta 2004-2005

P. Pere Borràs, jesuïta, president

Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta (des d’abril de 2004)

Gna. Cristina Martínez, teresiana (des del març de 2004)

Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu

Gmà. Joan Codina, claretià

Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna (fins al març de 2005)

Gna. M. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció (des de l’abril de 2005)

Gna. M. Isabel Espinosa, salesiana, secretària general

Junta 2003-2004

P. Pere Borràs, jesuïta, president

Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta (fins al març de 2004)

Gna. Montserrat Font, dominica de l’Anunciata, vicepresidenta (des d’abril de 2004)

Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu

Gmà. Joan Codina, claretià

Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona (fins al març de 2004)

Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. M. Isabel Espinosa, salesiana, secretària general

Junta 2002-2003

P. Pere Borràs, jesuïta, president

Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta

P. Domènec Valls, salesià (fins al març de 2002)

Gmà. Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu (des del 8 d’abril de 2002)

Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona

Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna

Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general

Gna. Pilar Claret, carmelita de la caritat – vedruna, directora del CEVRE

Junta 2001-2002

P. Enric Castells, caputxí, president

Gna. Catalina Verdera, filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül, vicepresidenta (fins al 12 de març de 2001)

Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta (des del 2 d’abril de 2001)

P. Domènec Valls, salesià

Gmà. Emili Turú, germà marista

Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona

Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna

Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general

Gna. Pilar Claret, carmelita de la caritat – vedruna, directora del CEVRE

Junta 2000-2001

P. Enric Castells, caputxí, president

Gna. M. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria, vicepresidenta (des d’abril de 2001)

Gmà. Emili Turú, germà marista

Gna. M. Carme Lleyda, carmelita de la caritat – vedruna

P. Domènec Valls, salesià

Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de sant Josep de Girona

Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general

Gna. Pilar Claret, carmelita de la caritat – vedruna, directora del CEVRE, equip de secretaria

Junta 1999-2000

P. Enric Castells, caputxí, president

Gna. Catalina Verdera, filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül, vicepresidenta (des de maig de 2000)

Gna. Ester Gutiérrez, religiosa de Sant Josep de Girona

Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes

Gmà. Emili Turú, germà marista

Gna. Magdalena Codony, missionera del cor de Maria

Gmà. Valerià Simon, germà marista, secretari general

Junta 1998-1999

P. Andreu Trilla, escolapi, president

Gna. M. Dolors Tribó, carmelites de la caritat – vedruna, vicepresidenta

Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes

P. Enric Castells, caputxí

Gna. Benita de la Cuerda, filla de Sant Josep

Gna. Catalina Verdera, filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1997-1998

P. Andreu Trilla, escolapi, president

Gna. Lourdes Taberner, concepcionista, vicepresidenta

Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes

P. Josep Gendrau, franciscà

Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres

Gna. M. Dolors Tribó, carmelites de la caritat – vedruna

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1996-1997

P. Andreu Trilla, escolapi, president

Gna. Lourdes Taberner, concepcionista, vicepresidenta

Gmà. Frederic Gay, germà de les Escoles Cristianes

P. Josep Gendrau, franciscà

Gna. M. Dolors Tribó, carmelites de la caritat – vedruna

Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1995-1996

P. Andreu Trilla, escolapi, president

Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària, vicepresidenta

G. Fèlix Rodríguez, germà marista

P. Josep Gendrau, franciscà

Gna. Lourdes Taberner, concepcionista

Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1994-1995

P. Andreu Trilla, escolapi, president

Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària, vicepresidenta

Gmà. Fèlix Rodríguez, germà marista

P. Josep Gendrau, franciscà

Gna. Lourdes Taberner, concepcionista

Gna. Núria Bayó, immaculada concepció de Castres

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1993-1994

Gna. Núria Casas, Lestonnac, presidenta

Gmà. Fèlix Rodríguez, germà marista, vicepresident

P. Josep Gendrau, franciscà

P. Andreu Trilla, escolapi

Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1992-1993

Gna. Núria Casas, Lestonnac, presidenta

P. Joan Botam, caputxí, vicepresident

P. Andreu Trilla, escolapi

Gmà. Fèlix Rodríguez, germà marista

Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. Isabell Ferrer, terciària trinitària

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1991-1992

P. Joan Botam, caputxí, president

Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta

P. Oriol Tuñí, jesuïta

P. Andreu Trilla, escolapi

Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1990-1991

P. Joan Botam, caputxí, president

Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta

P. Oriol Tuñí, jesuïta

Gmà. Ramon Benseny, germà marista

Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1989-1990

P. Joan Botam, caputxí, president

Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta

P. Oriol Tuñí, jesuïta

Gmà. Ramon Benseny, germà marista

Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1988-1989

P. Joan Botam, caputxí, president

Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresidenta

P. Oriol Tuñí, jesuïta

Gmà. Ramon Benseny, germà marista

Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. Isabel Ferrer, terciària trinitària

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1981-1982

P. Alfred Roca, salesià, president

Gna. M. Lluïsa Salvadó, sagrada família d’Urgell, vicepresidenta

P. Ignasi Salvat, jesuïta

Gna. M. Isabel Clemente, Lestonnac

Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata

P. Josep M. Balcells, escolapi

Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1980-1981

P. Alfred Roca, salesià, president

Gna. M. Lluïsa Salvadó, Sagrada Família d’Urgell, vicepresidenta

P. Ignasi Salvat, jesuïta

Gna. M. Isabel Clemente, Lestonnac

Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata

P. Josep M. Balcells, escolapi

Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1987-1988

P. Joan Botam, caputxí, president

Gna. Núria Casas, Lestonnac, vicepresident

P. Jordi Pijoan, claretià

Gmà. Ramon Benseny, germà marista

Gna. M. Dolors Basols, carmelita de la caritat – vedruna

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1986-1987

P. Josep Castellà, carmelita descalç, president

Gna. Feli Fernández, escolàpia, vicepresidenta

Gna. Núria Casas, Lestonnac

P. Jordi Pijoan, claretià

Gmà. Ramon Benseny, germà marista

Gna. Antònia Bonet, carmelita de la caritat – vedruna

P. Genís Samper, escolapi, secretari general

Junta 1985-1986

P. Josep Castellà, carmelita descalç, president

Gna. M. Carme Passolas, dominica de la Presentació, vicepresidenta

Gna. Feli Fernández, escolàpia

P. Jordi Pijoan, claretià

Gmà. Lluís Diumenge, La Salle

Gna. Antònia Bonet, carmelita de la caritat – vedruna

Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1984-1985

P. Josep M. Balcells, escolapi, president

Gna. M. Carme Passolas, dominica de la Presentació, vicepresident

Gna. Feli Fernández, escolàpia

P. Jordi Pijoan, claretià

Gmà. Lluís Diumenge, La Salle

Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata

Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general

Junta 1983-1984

P. Ignasi Salvat, jesuïta, presidente

Hna. M. Lluïsa Salvadó, sagrada família d’Urgell, vicepresidenta

P. Josep M. Balcells, escolapio

Hno. Lluís Diumenge, La Salle

Hna. Montserrat Caselles, dominica de la Anunciata

Hna. Montserrat Gavín, carmelita de la caridad – vedruna, secretaria general

Junta 1982-1983

P. Ignasi Salvat, jesuïta, president

Gna. M. Lluïsa Salvadó, sagrada família d’Urgell, vicepresidenta

P. Josep M. Balcells, escolapi

Gna. Feli Fernández, escolàpia

Gmà. Lluís Diumenge, La Salle

Gna. Montserrat Caselles, dominica de l’Anunciata

Gna. Montserrat Gavín, carmelita de la caritat – vedruna, secretària general