• Adoratrius | Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat, A.A.S.C
 • Agustines Missioneres, A.M.
 • Agustins | Orde de Sant Agustí, O.S.A.
 • Angèliques | Germanes del Sagrat Cor de Jesús i dels Sants Àngels, RR. Ang.
 • Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdot, A.P.C.S.
 • Avemarianes | Operaries del Diví Mestre, O.D.M.
 • Barnabites | Clergues Regulars de Sant Pau, CC.RR.S.P.
 • Benedictins, O.S.B.
 • Betània | Missioneres Germanes de Betània, M.G.B.
 • Camils | Ordre dels Ministres dels Malalts, M.I.
 • Caputxines de la Mare del Diví Pastor, C.M.D.P.
 • Caputxins | Ordre de Framenors Caputxins, O.F.M. Cap.
 • Carmelites de Sant Josep | Germanes Carmelites de Sant Josep, G.C.S.J.
 • Carmelites Descalços | Orde dels Germans Descalços de la Benaurada Verge Maria del Mont Carmel, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, O.C.D.
 • Carmelites Missioneres , C.M.
 • Carmelites Missioneres Teresianes, C.M.T.
 • Carmelites Tereses de Sant Josep | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep, C.T.S.J.
 • Carmelites | Orde del Carme, O. Carm.
 • Cartoixans | Orde de la Cartoixa, O. Cart.
 • Cistercencs | Orde del Cister, O. Cist.
 • Claretians | Missioners Fils de l’Immaculat Cor de Maria, C.M.F.
 • Clarisses | Fraternitat de Santa Clara
 • Combonians | Missioners Combonians del Cor de Jesús, M.C.C.J.
 • Companyia de Maria | Companyia de Maria Nostra Senyora, O.D.N.
 • Companyia del Salvador | Germanes de la Companyia del Salvador
 • Comunitat Intercongregacional
 • Comunitat Monàstica de Santa Maria del Mas Blanc
 • Concepcionistes, M.I.C.
 • Concepcionistes Missioneres | Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament
 • Cooperadores Parroquials de Crist Rei, C.P.C.R.
 • Corazonistas | Germans del Sagrat Cor de Jesús, S.C.
 • Darderes | Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, F.M.N.
 • Dominics | Orde de Predicadors, O.P.
 • Dominiques de l’Anunciata, D.A.
 • Dominiques de la Presentació | Germanes de la Caritat Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge, O.P.
 • Domiques de l’Ensenyament | Dominiques de l’Ensenyament de la I.C., D.E.I.C.
 • Esclaves de Crist Rei, E.C.R.
 • Esclaves de Maria Immaculada, E.D.M.
 • Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, A.C.I.
 • Esclaves | Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria, C.M.A.
 • Escolàpies | Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies
 • Escolapis | Ordre Clergues Regulars Pobres de la Mare de Déu de l’Escola Pia, Sch. P.
 • Felipons | Oratori de Sant Felip Neri, C.O.
 • Filipenses | Religioses Filipenses Missioneres d’Ensenyança, R.F.
 • Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, F.C.
 • Filles de la Verge dels Dolors, FF.V.D.
 • Filles de Sant Josep , F.S.J.
 • Filles de Santa Maria de Leuca
 • Filles de Santa Maria del Cor de Jesús, F.D.N.S.C.
 • Filles del Cor de Maria
 • Filles del Diví Zel , F.D.Z.
 • Filles del Sagrat Cor de Jesús
 • Fills de la Sagrada Familia | Fills de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep, S.F.
 • Franceses | Germanes de la Misericordia de Moissac
 • Franciscanes Auxiliars Laiques de les Missions
 • Franciscanes de la Divina Pastora | Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, F.M.M.D.P.
 • Franciscanes dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria
 • Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció, F.M.I.C.
 • Franciscanes Missioneres de Maria, F.M.M.
 • Franciscans Conventuals |Orde de Frares Menors Conventuals, O.F.M. Conv
 • Franciscans de la Creu Blanca | Germans Franciscans de la Creu Blanca, FCB
 • Franciscans del TOR | Tercera Orde Regular de Sant Francesc, TOR
 • Franciscans | Orde de Frares Menors, O.F.M.
 • Gabrielistes | Germans de la Instrucció Cristiana de Sant Gabriel, S.G.
 • Germanes de l’Amor de Déu
 • Germanes de l’Àngel de la Guarda, S.A.C.
 • Germanes de la Caritat de Santa Anna
 • Germanes de la Caritat del Sagrat Cor de Jesús
 • Germanes de la Consolació | Germanes de Nostra Senyora de la Consolació
 • Germanes de la Doctrina Cristiana , G.D.C
 • Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, S.F.
 • Germanes de la Sagrada Família de Bordeus, S.F.B.
 • Germanes de la Sagrada Família de Villefranche-Rouergue
 • Germanes de la Santíssima Trinitat, S.T.
 • Germanes del Bon Salvador | Institut Filles del Bon Salvador de Caen, B.S.
 • Germanes dels Pobres de Sant Pere Claver
 • Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, H.S.C.
 • Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, H.H.S.C
 • Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre
 • Germanetes de l’Assumpció, H.A.
 • Germanetes de Nazaret
 • Germanetes dels Ancians Desemparats
 • Germans de la Sagrada Familia | Germans de la Sagrada Familia de Belley, F.S.F.
 • Germans de la Salle | Germans de les Escoles Cristianes, F.S.C.
 • Germans de Sant Camil | Missioners dels Malalts Pobres, G.M.M.P.
 • Germans de Sant Joan de Déu | Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, O.H.
 • Germans Maristes | Germans Maristes de l’Ensenyament, FMS
 • Germantes dels Pobres, P.S.D.P.
 • Infant Jesús | Institució Caritativa Sant Nen Jesús
 • Institut de Germanes de Sant Francesc d’Assís
 • Instituto Filles del Cor de Maria, F.C.M.
 • Jesuïtes | Companyia de Jesús, S.J.
 • Jesuïtines | Filles de Jesús, F.I.
 • Josefines de Vic | Germanes Josefines de la Caritat, G.J.C.
 • Legionaris de Crist | Congregació Legionaris de Crist, L.C.
 • Marianistes | Filles de Maria Immaculada, F.M.I.
 • Mercedàries de la Caritat, M.C.
 • Mercedaris | Orde de la Benaurada Verge Maria de la Mercè, O. de M.
 • Mínims I Orde dels Mínims, O.M.
 • Mínims | Orde dels Mínims, O.M.
 • Missioneres de la Mare de Déu del Pilar
 • Missioneres Claretianes | Missioneres Claretianes de Maria Immaculada
 • Missioneres Cordimarianes | Missioneres Filles del Cor de Maria, M.C.
 • Missioneres Croades de l’Església, M.C.E.
 • Missioneres de Crist Jesús, M.C.J.
 • Missioneres de Jesús, Maria i Josep, M.J.M.J.
 • Missioneres de la Institució Claretiana, M.I.C.
 • Missioneres de la Madre Teresa de Calcuta | Missioneres de la Caritat, M.C.
 • Missioneres de Natzaret | Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, M.S.F.N.-M.N.
 • Missioneres del Cor de Maria
 • Missioneres del Santíssim | Missioneres del Santíssim Sagrament i de Maria Immaculada
 • Missioneres dels Sagrats Cors | Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, MM.SS.CC.
 • Missioners del Sagrat Cor | Missioners del Sagrat Cor de Jesús, M.S.C.
 • Missioners del Sagrats Cors | Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, MM.SS.CC.
 • Missioners Espiritans | Congregació del Sant Esperit, C.S.Sp.
 • Monges Alemanyes | Congregació de Jesús, C.J.
 • Natzarenes | Missioneres Eucarístiques de Natzaret, M.E.N.
 • Oblates | Oblates del Santíssim Redemptor , O.S.R.
 • Obra de la Visitació de Nostra Senyora
 • Pares Maristes | Societat de Maria Pares Maristes, S.M.
 • Passionistes I Congregació de la Passió de Jesucrist, C.P.
 • Passionistes | Congregació de la Passió de Jesucrist, C.P.
 • Paulines | Pia Societat de les Filles de Sant Pau, F.S.P.
 • Paüls | Congregació de la Missió, C.M.
 • PICPUS | Congregació dels Sagrats Cors , SS.CC.
 • Pies Deixebles del Diví Mestre, P.D.D.M.
 • Redemptoristes | Congregació del Santíssim Redemptor, C.SS.R.
 • Religioses de l’Assumpció
 • Religioses de l’Infant Jesús I Dames Negres
 • Religioses de la Immaculada Concepció de Castres
 • Religioses de la Mare de Déu de la Merced , R.M.M.
 • Religioses de Sant Josep de Girona, R.S.J.
 • Religioses del Bon Pastor | Religioses de la Caritat del Bon Pastor, R.B.P.
 • Religioses del Sagrat Cor | Societat del Sagrat Cor de Jesús
 • Religioses Jesús-Maria, R.J.M.
 • Religioses Puresa de Maria Santíssima, R.P.
 • Reparadores | Congregació de Maria Reparadora, M+R
 • Rogacionistes | Rogacionistes del Cor de Jesús, R.C.J.
 • Salesianes | Filles de Maria Auxiliadora, F.M.A.
 • Salesians | Societat de Sant Francesc de Sales, S.D.B.
 • Sant Josep de la Muntanya | Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, M.D.
 • Sant Pere ad Víncula | Congregació de Sant Pere ad Víncula , S.P. ad V.
 • Servei Domèstic | Religioses de Maria Immaculada, R.M.I.
 • Serventes de Jesús de la Caritat
 • Serventes de la Passió, S.+P.
 • Serventes de Maria Ministres dels Malalts, S. de M.
 • Serventes de Sant Josep, S.S.J.
 • Serventes del Sagrat Cor de Jesús, S.C.J.
 • Somascs | Clergues Regulars de Somasca , C.R.S.
 • Teatines de la Immaculada Concepció, R.T.
 • Teatins | Clergues Regulars Teatins, C.R.
 • Teresianes | Companyia de Santa Teresa de Jesús, S.T.J.
 • Trinitàries | Religioses Terciàries Trinitàries, RR.TT.
 • Trinitaris | Orde de la Santissima Trinitat i dels Captius, O.SS.T.
 • Vedrunes | Carmelites de la Caritat, C.C.V.
 • Verbum Dei | Fraternitat Missionera Verbum Dei, F.V.D.
 • Xaverianes | Institució Xaveriana

* Vida contemplativa i monástica