Política de privadesa
A www.urc.cat, d’ara endavant ‘aquest lloc web’, respectem la seva informació personal. Per tal de complir amb les polítiques de seguretat respectives referents a tot lloc web, que haurien de ser obligatòries, l’informem del següent.


Privadesa de les dades personals:

Les seves dades personals li corresponen només a vostè. Aquest lloc web és responsable de no revelar cap classe d’informació que li pertanyi (com e-mail, números d’IP, etc.), llevat de gaudir de la seva expressa autorització o a causa de forces de naturalesa major de tipus legal que l’involucrin, com hackeigs o suplantacions.

Responsabilitat de les opinions exposades
Les publicacions a manera d’articles (també anomenats posts) són responsabilitat de l’autor del blog. Els comentaris, realitzats pels visitants, són responsabilitat d’ells mateixos i donat cas que violessin regles mínimes de respecte als altres i als bons costums, aquests serien esborrats per l’editor del blog, sense esperar el seu consentiment.

 

Seguretat de la seva informació personal
Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per la seva seguretat, per la privadesa de la seva informació i pel respecte a les seves dades, d’acord amb les limitacions que l’actual Internet ens proveeix, essent conscients que no estem exclosos de patir algun atac per part de crackers o usuaris malintencionats que exerceixin la delinqüència informàtica.

Obtenció de la seva informació
Totes les seves dades personals consignades en aquest lloc són subministrades per vostè mateix, fent ús ple de la seva llibertat. La informació aquí emmagatzemada solament comprèn dades bàsiques ingressades mitjançant formularis de contacte, comentaris o d’altres similars.

Ús de la informació
En proporcionar-nos les seves dades personals, estant d’acord amb la Política de Privadesa aquí consignada, ens autoritza a fer ús de la seva informació per a les finalitats següents: a) per a la mateixa finalitat per a la qual cosa s’ha subministrat; b) per considerar-ho dins de les nostres estadístiques de tràfic, incrementant així la nostra oferta publicitària i de mercat; c) per orientar millor els serveis aquí oferts i valorar-los al seu criteri, i d) per enviar e-mails amb els nostres butlletins, respondre inquietuds o comentaris, i mantenir informats els nostres usuaris.

Ús de les cookies
L’ús de cookies i la seva adreça IP, presos per aquest lloc, es realitza solament amb la finalitat de mantenir-los un lloc d’acord a les seves preferències locals (tals com a navegador web usat, sistema operatiu, ISP, etc.). Les “cookies” permeten lliurar un contingut ajustat als interessos i necessitats dels nostres usuaris/visitants. També podrien usar-se cookies de Tercers que estiguin presents en aquest Weblog, com a anunciants o publicitat d’aquest, amb l’únic fi de proveir informacions addicionals o rellevants a la Navegació de l’Usuari en aquest lloc web.

 

Modificacions de les nostres Polítiques de Privadesa
El lloc web es reserva el dret de modificar, rectificar, alterar, agregar o eliminar qualsevol punt del present escrit en qualsevol moment i sense previ avís, essent la seva responsabilitat el mantenir-l’en informat del mateix per a una adequada administració de la seva informació.

Estadístiques i altres llocs afins a www.urc.cat
Per al correcte funcionament d’aquest lloc, es fan ús de diverses cookies, tant del lloc com dels nostres proveïdors (com es va exposar en el punt anterior), emmagatzemats en el seu equip o mitjançant l’ús d’algun script.

Les cookies usades solament s’emmagatzemen en el seu equip amb finalitats estadístiques  (Google Analytics), essent omeses les dades que poguessin resultar en recopilació de caràcter important.