Què és la URC?

És una entitat eclesial, fundada el 29 d’abril de 1980, que aplega els Superiors i Superiores Majors de les Congregacions Religioses que tenen cases a Catalunya i que són membres de la CONFER (Estatuts art. 1). Està integrada en la CONFER.

Quines són les seves finalitats?

Cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos instituts religiosos i impulsar iniciatives conjuntes.
Fomentar i difondre la investigació i la reflexió sobre la vida religiosa i la seva actualitat permanent en l’Església i en la societat.
Promoure activitats en bé dels religiosos i religioses en l’àmbit general i diocesà.
Programar i realitzar reunions periòdiques de Superiors i Superiores Majors.
Fomentar el diàleg i la cooperació amb les persones i els organismes de les diòcesis.
Assegurar la participació dels instituts religiosos en les organitzacions religioses i apostòliques establertes a Catalunya.
Participar en la programació de la pastoral de conjunt en estreta unió amb la Conferència Episcopal Tarraconense (CET).
Representar els interessos comuns davant les autoritats eclesiàstiques i civils.
Mantenir relacions de col·laboració amb la CONFER.
Fomentar la participació i la col·laboració amb entitats de la societat civil.
Animar i servir la vida religiosa i fomentar processos de formació inicial i permanent en el seu àmbit d’actuació.
Fomentar la relació entre els consagrats i els fidels laics, molt especialment amb els associats o partícips del mateix carisma eclesial.