Servei de documentació N. 15

Memòria 2012

Secretaria general de l’URC

Memòria 2012

Secretaria general de l’URC

Unió de Religiosos de Catalunya – Memòria 2012, aprovada a la 68a Assemblea general, celebrada el 13 de març de 2013

Descargueu el document