Servei de documentació N. 22

Església particular i vida consagrada. Lleres operatives per facilitar les relacions mútues entre els bisbes i la vida consagrada a l’Església a Espanya

Conferència Episcopal Espanyola

Església particular i vida consagrada. Lleres operatives per facilitar les relacions mútues entre els bisbes i la vida consagrada a l'Església a Espanya

Conferència Episcopal Espanyola

Madrid, 19 d’abril de 2013. Publicat al juliol

Descargueu el document