Servei de documentació N. 204

«Acoger y anunciar al Dios de las periferias» (II)

Pepa Torres

Jornada de Formació Permanent de la URC amb data 17 de novembre de 2018.
Segona de les tres conferències que va pronunciar la seva autora, que és la font, a Barcelona.

Descargueu el document