Servei de documentació N. 3

“Tingueu sempre caritat”

G. Miquel Martín Rodrigo

“Tingueu sempre caritat”

G. Miquel Martín Rodrigo, Germans de Sant Joan de Déu

VIII Jornada Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets humans, celebrada a Barcelona

Descargueu el document