Servei de documentació N. 58

La transformació del món per l’alegria

Sor Lucía Caram

X Jornada “L’alegria essencial” del Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets humans.

Descargueu el document