Servei de documentació N. 99

L’experiència de Déu en el religiós / la religiosa

Teresa Pujalt

L’experiència de Déu en el religiós / la religiosa

Teresa Pujal, clarissa del Monestir de Reus i Presidenta de la Federació de Clarisses de Catalunya, Castelló i Menorca

Conferència pronunciada en la 74 assemblea general de l’URC, a Barcelona, el 16 de març de 2016

Descargueu el document