Servei de documentació N. 178

«Els joves, la fe i la vida consagrada»

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm, arquebisbe secretari CIVCSVA

Conferència pronunciada a la XXIV assemblea general de CONFER: “Se puso a caminar con ellos”, celebrada a Madrid del 13 al 15 de novembre de 2017

Descargueu el document