Servei de documentació N. 186

Memòria URC 2018

Secretaria general de l’URC

Aquesta Memòria ha estat aprovada per la 78 assemblea general de l’URC, celebrada a Barcelona el 15 de març de 2018

Descargueu el document