Servei de documentació N. 11

No podeu servir a Déu i als diners. Una lectura profètica de la crisi, inspirada en Jesús

José Antonio Pagola

No podeu servir a Déu i als diners. Una lectura profètica de la crisi, inspirada en Jesús

José Antonio Pagola

Ponència de José Antonio Pagola en el 32è Congrés de Teologia celebrat del 6 al 9 de setembre de 2012 a Madrid

Descargueu el document