Servei de documentació N. 68

Los grupos de Jesús

José Antonio Pagola

Conferència pronunciada pel seu autor en la  Jornada de Formació Permanent de l’URC, celebrada a Barcelona el 7 de febrer de 2015

Descargueu el document