Servei de documentació N. 67

¿Es posible otra Iglesia? Iniciar la reacción en las comunidades cristianas

José Antonio Pagola

Conferència pronunciada pel seu autor en en la Jornada de Formació Permanent de l’URC, celebrada a Barcelona el 7 de febrer de 2015

Descargueu el document