Servei de documentació N. 278

L’anunci cristià en temps de confinament. Iniciació pràctica a la fe cristiana. Tramesa 4: 25-32

Xavier Morlans i Molina

L’anunci cristià en temps de confinament. Iniciació pràctica a la fe cristiana. Tramesa 4: 25-32  | Xavier Morlans i Molina

Descargueu el document