Servei de documentació N. 168

Reavivar l’esperit profètic

Emili Turú, fms. Superior general dels Germans Maristes

Conferència pronunciada en el XXII Capítol general a Rionegro (Colòmbia) el 20 de novembre de 2017 per l'Emili Turú, fms. Superior general dels Germans Maristes

Descargueu el document