Servei de documentació N. 93

El religiós germà. Una manera de viure la fraternitat

José María Ferre

El religiós germà. Una manera de viure la fraternitat

José María Ferre, germà marista

Font: Sal Terrae 103 (2015) 805-801.

Resum:
L'article presenta la realitat del religiós germà com una vocació completa
dins d'una Església que és comunió de creients i en la qual l'Esperit suscita
carismes específics. En el cor d'aquesta vocació està la trucada a viure la
fraternitat de Jesús. S'expressa en les dimensions mística i profètica de la
comunitat de religiosos germans. Atès que aquesta vocació no sempre ha estat
compresa, s'ofereixen explicacions, reptes als quals s'enfronta i icones
evangèliques que l'aclareixen. Conclou l'article presentant les riqueses i
possibilitats que tanca la vocació del religiós germà

Descargueu el document