Servei de documentació N. 39

TEXTOS PER A LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT CRISTIANA I PER A TOT L’ANY 2014. És que el Crist està dividit? (1Co 1,13)

Els textos de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians per a l’any 2014 han estat preparats per un grup de representants de diverses parts del Canadà reunit pel “Canadian Centre for Ecumenism and the Prairie Centre for Ecumenism” i, finalm

TEXTOS PER A LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT CRISTIANA I PER A TOT L’ANY 2014. És que el Crist està dividit? (1Co 1,13) Preparats i publicats conjuntament pel Pontifici Consell per a la promoció de la Unitat Cristiana i per la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial dels Esglésies

Els textos de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians per a l’any 2014 han estat preparats per un grup de representants de diverses parts del Canadà reunit pel “Canadian Centre for Ecumenism and the Prairie Centre for Ecumenism” i, finalment, elaborats per un comitè internacional nomenat pel Consell Pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies. La versió de l’original anglès i adaptació al català és del Centre Ecumènic de Catalunya. Veg. http://www.vatican.va i wcc-coe.org

Descargueu el document