Servei de documentació N. 111

Discurs del papa Francesc a la Unió Internacional de Superiores Generales (UISG)

Papa Francesc

Discurs del papa Francesc a la Unió Internacional de Superiores generales (UISG)

Versió íntegra i oficial en castellà

Font: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160512_uisg.html/

12 de maig de 2016, a l’Aula Pau VI

Descargueu el document