Servei de documentació N. 41

Educar el diàleg intercultural a l’Escola Catòlica Viure junts per a una civilització de l’amor

Congregació per a l’Educació Católica (de l’Institut d’Estudis)

Educar el diàleg intercultural a l'Escola Catòlica Viure junts per a una civilització de l'amor.

Congregació per a l’Educació Católica (de l’Institut d’Estudis)

Descargueu el document