Servei de documentació N. 30

COMUNIÓ QUE AFAVOREIX LA MISSIÓ “…Perquè el món hi cregui” (Jn 17,20) LA VIDA RELIGIOSA SIGNE DE COMUNIÓ EN L’ESGLÉSIA PER AL MÓN

Joâo Braz Cardenal de Aviz, prefecte CIVCSVA

COMUNIÓ QUE AFAVOREIX LA MISSIÓ “…Perquè el món hi cregui” (Jn 17,20)  LA VIDA RELIGIOSA SIGNE DE COMUNIÓ EN L’ESGLÉSIA PER AL MÓN

Joâo Braz Cardenal de Aviz, prefecte CIVCSVA 14 de novembre de 2013 a l’Assemblea general de CONFER

Original www.confer.es. Traducció al català per a l’Horeb gentilesa del P. Josep M. Codina Plensa, claretià

Descargueu el document