Servei de documentació N. 29

“La nova evangelització en la transmissió de la fe”

P. Josep M. Abella, superior general dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria

“La nova evangelització en la transmissió de la fe”

P. Josep M. Abella, superior general dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, als catequistes de Lleida

http://www.parroquiaclaret.com/ca/node/1338

Descargueu el document