Servei de documentació N. 194

Instrucció “Ecclesiae Sponsae Imago” sobre el “Ordo virginum”

Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA)

Font: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180608_istruzione-ecclesiaesponsaeimago_sp.html

Descargueu el document