Servei de documentació N. 27

En quin Jesús creiem 2. Les noves generacions (maduresa humana i espiritual)

Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat

En quin Jesús creiem 2. Les noves generacions (maduresa humana i espiritual)

Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat

Jornada de Formació Permanent de l’URC

Descargueu el document