Servei de documentació N. 130

Del conflicte a la comunió

Documents d’Església n. 1045 (1/05/2014)

Commemoració conjunta luteranocatòlica romana de la reforma el 2017
Informe de la comissió luteranocatòlica romana sobre la unitat
 

Descargueu el document