Servei de documentació N. 136

“QUI TINGUI ORELLES, QUE ESCOLTI QUÈ DIU L’ESPERIT A LES ESGLÉSIES” Reflexió sobre “La preparació del Pla Pastoral Diocesà”

Josep M. Rambla, s.j.

“QUI TINGUI ORELLES, QUE ESCOLTI QUÈ DIU L’ESPERIT A LES ESGLÉSIES” (Ap 2,7.11.17.29; 3,613.22)

INTRODUCCIÓ

Canvi d’època. És cosa ben sabuda i repetida que vivim un canvi d’època, no simplement un canvi de període, sinó un canvia axial, com el que es va viure uns segles abans del Crist amb persones i fets com Confuci, els presocràtics, els profetes d’Israel, etc. Un canvi en profunditat que marca un cert viratge cultural. D’alguna manera el Vaticà II ho albirava quan parlava sobre els canvis profunds i accelerats en què vivíem ja fa ara cinquanta anys. Això ens fa pensar que hem de viure una espiritualitat molt radical, d’història de salvació, que tot i no deixant de banda les exigències immediates i ineludibles del present i el pròxim immediat, hem d’estar amatents a les iniciatives inèdites i no programables de l’Esperit. Atents, amb les orelles del cor ben obertes a “què diu l’Esperit a les Esglésies”, com acaba recomanantnos l’últim llibre del Nou Testament (Ap 2 i 3) i ara ens ho diu el Papa Francesc: “L’escolta de l’Esperit que ens ajuda a reconèixer comunitàriament els signes dels temps”(EG 14.).

Descargueu el document