Servei de documentació N. 249

Textos referents a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligiosses

Descargueu el document