Servei de documentació N. 160

Els actuals desafiaments de/a la vida consagrada a Europa

Bruno Secondin, O. Carm

Pocs com el P. Bruno Secondin per atrevir-se a mirar aquest complex puzle que avui és Europa. Fer-ho a més des de la doble perspectiva dels desafiaments de la vida consagrada per a Europa i d'Europa per a la vida consagrada, solament és possible per qui té una teologia serena, calenta el cor i la mirada posada en l'horitzó.
Probablement Secondin sigui el referent més clar del que aquest temps i aquesta etapa del papa Francisco vol per als consagrats. El nostre autor insisteix en la necessitat de superar la contemplació obsessiva d'un passat que no va a tornar, convida a un demà que cal aprendre a descriure, pronunciar i, sobretot, crear.

Descargueu el document