Document preparatori de la XV assemblea ordinària del Sínode de Bisbes.

Servei de documentació N. 162 Document preparatori de la XV assemblea ordinària del Sínode de Bisbes. Departamento de Pastoral de Juventud (CEAS). Comisión de Seminarios y Universidades. Conferencia Episcopal Española Document preparatori de la XV assemblea ordinària del Sínode de Bisbes. Enquesta per a l'elaboració del Instrumentum Laboris. Proposta per al treball per a les…