Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

Servei de documentació N. 113 Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i…