Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat, 2014.

Servei de documentació N. 72 Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat, 2014. Centre d’Estudis d’Opinió pel Departament de Governació i Relacions Institucionals Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat, 2014 Centre d’Estudis d’Opinió pel Departament de Governació i Relacions Institucionals Descargueu el document