Instrucció “Ecclesiae Sponsae Imago” sobre el “Ordo virginum”

Servei de documentació N. 194 Instrucció “Ecclesiae Sponsae Imago” sobre el “Ordo virginum” Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA) Font: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180608_istruzione-ecclesiaesponsaeimago_sp.html Descargueu el document

“Cor orans” Instrucció aplicativa de la constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa femenina

Servei de documentació N. 191 “Cor orans” Instrucció aplicativa de la constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa femenina Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica ( CIVCSVA) Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA)  João Braz, Card. de Aviz,…

OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero

Servei de documentació N. 192 OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero Congregación para La Doctrina de la Fe Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral Font: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_sp.html Descargueu el document

“Cor orans” Instrucción aplicativa de la constitución apostólica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa femenina

Servei de documentació N. 191 “Cor orans” Instrucción aplicativa de la constitución apostólica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa femenina Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA)  João Braz, Card. de Aviz, prefecte,…