Església particular i vida consagrada. Lleres operatives per facilitar les relacions mútues entre els bisbes i la vida consagrada a l’Església a Espanya

Servei de documentació N. 22 Església particular i vida consagrada. Lleres operatives per facilitar les relacions mútues entre els bisbes i la vida consagrada a l’Església a Espanya Conferència Episcopal Espanyola Església particular i vida consagrada. Lleres operatives per facilitar les relacions mútues entre els bisbes i la vida consagrada a l'Església a Espanya Conferència…

Lumen Fidei. Carta Encíclica LUMEN FIDEI del Summe Pontífex Francesc als bisbes, als preveres i als diáques, a les persones consagrades i a tots els fidels laics sobre la fe

Servei de documentació N. 20 Lumen Fidei. Carta Encíclica LUMEN FIDEI del Summe Pontífex Francesc als bisbes, als preveres i als diáques, a les persones consagrades i a tots els fidels laics sobre la fe Papa Francesc Lumen Fidei. Carta Encíclica LUMEN FIDEI del Summe Pontífex Francesc als bisbes, als preveres i als diáques, a…