Nou web dedicat a “Fratelli tutti”

(Vatican News · 1/12/20) Tal com s'informa en el Butlletí de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, el Dicasteri per al Servei de Desenvolupament Humà Integral ha posat en línia un nou lloc web dedicat a l'última encíclica del papa Francesc. El Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral anuncia la publicació d'un…

Noves mesures de prevenció en l’àmbit religiós

(Departament de Justícia · 20/11/20) Avui, 23 de novembre, entren en vigor les mesures decretades i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  Deure d’autoprotecció En el marc de les activitats religioses, la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19,…