Reconcil iem – nos. L’amor del Crist ens hi empeny (cf. 2Co 5,14 – 20) Setmana de preg ària p e r la Unitat dels Cristians. 18 – 25 de g ener de 2017. Guions per a les celebracions eucar ístiques o de la Paraula i per a la preg ària comunit ària i pers

Servei de documentació N. 140 Reconcil iem – nos. L’amor del Crist ens hi empeny (cf. 2Co 5,14 – 20) Setmana de preg ària p e r la Unitat dels Cristians. 18 – 25 de g ener de 2017. Guions per a les celebracions eucar ístiques o de la Paraula i per a la preg…