El llegat anual de Pere Casaldàliga

(EPA · Irene Casellas · 10/01/24) El res­pecte a l’alte­ri­tat, el repte de reconèixer que qual­se­vol aspecte de la vida quo­ti­di­ana i comu­nitària pot tenir alter­na­ti­ves tan vàlides com les nos­tres, és el tema cen­tral de l’Agenda Lla­ti­no­a­me­ri­cana Mun­dial en l’edició del 2024. Aquest lli­bre agenda, car­re­gat d’arti­cles de diver­sos autors, s’edita en 26 països,…

Ordre de Frares Menors: Assemblea provincial 2023

(OFM · Fra Juan José R.M. · 29/12/23) Dret canònic, protecció de menors i perspectives de futur, eixos de discussió entre 50 germans de la Província. En una trobada celebrada a Madrid durant els dies 27 i 28 de desembre, els frares de la Província de la Immaculada Concepció ens hem reunit en assemblea provincial…

Una Trobada Entranyable

(Hna. María José Gay Miguel, CMT · 04/01/24) En aquest inici d’any he tingut la gràcia d’estar en una audiència privada amb el Papa Francesc. Ha estat una trobada entranyable on amb molt d’interès i una escolta molt activa, com podreu comprovar en les fotografies, s’ha interessat per tot que li anava transmetent. Semblava que…

Aniversari del naixement de santa Teresa Jornet

(Bisbat Lleida · 09/01/24) Avui es compleixen 181 anys del naixement a Aitona de santa Teresa Jornet i Ibars, religiosa i fundadora de la congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats el 1872. Santa Teresa Jornet fou beatificada el 1958 i canonitzada pel papa Pau VI al 1974. La seva festa litúrgica se celebra el 26…