Un monjo de motlle únic

(D. de Girona · David Pagès i Cassú · 13/02/24) La commemoració del centenari del naixement del P. Oriol Diví, que tingué lloc ahir mateix, 12 de febrer, ha coincidit amb la bona notícia de la publicació del llibre biogràfic El P. Oriol Diví, monjo de Montserrat (1924-2013), del qual han tingut cura Pere Maragall Mira…

Santa Eulàlia, d’allò dit, res

(El Periodico · Toni Sust · 13/02/24) Jaume Collboni va participar ahir per primera vegada com a alcalde la visita anual que els representants de l’Ajuntament de Barcelona fan a la comunitat de les clarisses del monestir de Pedralbes amb motiu de la festivitat de Santa Eulàlia, patrona d’hivern de la ciutat. Abans de pujar a Pedralbes,…

El projecte Invulnerables, liderat per sor Lucia Caram, celebra la vida en el calendari de l’any 2024

(Regió7 · 15/01/24) El programa contra la pobresa infantil Invulnerables, impulsat a Manresa amb el lideratge de sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, ha editat el calendari 2024 amb la mirada posada en «Celebrar la vida». Les fotografies de cada mes les protagonitzen els rostres i mirades d’usuaris, treballadors i…

‘Ordo Virtutum’, obra única

(EPA · Mireia Rourera · 11/01/24) L’Ordo Vir­tu­tum, una obra musi­cal del segle XII d’Hil­de­garda de Bin­gen, es repre­sen­tarà aquest diu­menge a les cinc de la tarda a l’antic mones­tir de Sant Pau del Camp, a Ciu­tat Vella, a Bar­ce­lona. La direcció musi­cal de l’obra, que es can­tarà en llatí, és de la filòloga Rosa Maria…

El llegat anual de Pere Casaldàliga

(EPA · Irene Casellas · 10/01/24) El res­pecte a l’alte­ri­tat, el repte de reconèixer que qual­se­vol aspecte de la vida quo­ti­di­ana i comu­nitària pot tenir alter­na­ti­ves tan vàlides com les nos­tres, és el tema cen­tral de l’Agenda Lla­ti­no­a­me­ri­cana Mun­dial en l’edició del 2024. Aquest lli­bre agenda, car­re­gat d’arti­cles de diver­sos autors, s’edita en 26 països,…