Montserrat recupera visitants perduts per la pandèmia, però encara és lluny del nivell màxim

(Regio7 · David Bricollé · 21/11/22) Cal tenir present, però, que aquell va ser l’any en què es va tocar sostre, una dada rècord. Alhora, aquests 1,6 milions amb que probablement es tancarà aquest exercici present es pot valorar força positivament si es té en compte que els dos anys precedents han acabat cadascun d’ells amb un resultat…

Comunicació i Pandèmia: que hem après

(UISG ·24/06/21) L’oficina de Comunicació de la UISG, en col·laboració amb altres comunicadores de la Vida Religiosa, ha acollit la petició de diverses congregacions d’iniciar una reflexió sobre els efectes que ha causat i continua causant la pandèmia, per a bé o per a mal, a la missió de la comunicació digital i social de…