La comunitat La Salle de Congrés, “un projecte en què laics garanteixen el carisma”

(CR · Gloria Barrete · 11/07/22) Aquest curs la comunitat lasal·liana de Congrés s’ha constituït formalment i ja és una més de la Xarxa de Comunitats Lasal·lianes. Un projecte comunitari format exclusivament per laics de l’escola que té entre els seus molts objectius el de “garantir el carisma lasal·lià al centre malgrat que la comunitat…

Nélida Andrés Castroviejo nomenada Superiora Provincial de la Província del Mediterrani de la Companyia de Maria

(IVICON · 13/07/22) Finalitzat el període de discerniment iniciat l’1 de juny per al nomenament de Superiora Provincial de la Província del Mediterrani, l’Equip General comunica el nomenament de Nélida Andrés Castroviejo, actual Provincial d’Espanya, per a l’acompliment d’aquest servei de govern per als pròxims tres anys. La nova Província comença la seva singladura el…