Capítol Provincial dels Mercedaris de la Província d’Aragó

El Diumenge 24 de Juny va començar una aventura absolutament singular per a la Mercè d'Aragó, per a aquest grup de cristians compromesos entorn de l'ideal de la llibertat per als germans captius. Responent a la convocatòria del Maestro General fr. Juan Carlos Saavedra Lluito, al llarg d'aquest dia han anat arribant al Monestir del…

Monges: Cultura i Llibertat

Durant més de mil anys, només la clausura monàstica proporcionava les condicions indispensables per tal que les dones europees poguessin desenvolupar la seva sensibilitat espiritual o literària, les seves capacitats intel·lectuals i la seva creativitat. De vegades, la vida religiosa va ser el trampolí per trajectòries vitals sorprenents en un món dominat pels homes. Aquest…

Moure capitals, moure poblacions

L’evangeli de la litúrgia d’avui, corresponent al temps ordinari, ofereix un test de sant Mateu (6,7-15) centrat en la pregària del parenostre. Presenta l’estructura d’un díptic. La primera part, que conté tres peticions, Déu és viscut com a Pare. La segona, amb quatre peticions, gira entorn de l’eix de la fraternitat. La paternitat de Déu…