Tecnologia i comunitat

Quina incidència té la tecnologia en la vida comunitària en els diferents formats: famílies, comunitats religioses, amistats? Els canvis vertiginosos que hem experimentat en aquests darrers anys gairebé ens fan oblidar com era la vida sense tants artefactes. Ens sembla retornar a una època gairebé prehistòrica. Els joves no saben com funciona un telèfon de…