Inclusió sanitària

El “Boletín Oficial del Estado” va publicar el dilluns 30 de juliol de 2018 el “Real Decreto-ley, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Tal com reconeix a l’inici del text “l’accés al Sistema Nacional de Salud en condicions d’equitat i d’universalitat és un dret primordial de tota persona”.…