Servicio de documentación Nº 281

Pregària Pasqual en el 40 aniversari de la fundació de l’URC

URC – Una congregació

29 d'abril de 2020:  40 aniversari de la fundació de l’URC

Descargar el documento