URC-logo-color (1)
2
La Unió de Religiosos de Catalunya anuncia la propera Jornada de Formació Permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació.

«L’eutanàsia i el final de la vida. Testament Vital i Últimes Voluntats»

amb Margarita Bofarull, r.s.c.j.

Informació i inscripció

  • Dia: 12 de març.
  • Horari de la jornada: de 10h a 13’30h. Presencial.
  • Lloc: Col·legi Sta. Dorotea. Salesianes de Sarrià. (Pg. Sant Joan Bosco 24. 08017-Barcelona.
  • Pagament: 10 € Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MB.

Margarita Bofarull Buñuel


Margarita Bofarull Buñuel va néixer a Barcelona el 2 de febrer de 1961. Ha estat provincial de la Província d’Espanya Nord de 2005 a 2011 de les Germanes del Sagrat Cor de Jesús. Va exercir de vicepresidenta de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) de 2009-2013. Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona (1985). Llicenciada en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1992). Màster en teologia moral per la mateixa Facultat (1994). Postgrau en medicina tropical per la Universitat de Barcelona (1996).

Ha exercit la medicina en diferents ambulatoris, hospitals i centres de salut de Barcelona i d’Ayaviri (altiplà Perú). És presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica-URL, professora de Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya, del CEVRE i de la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas (UCA) d’El Salvador.
Presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica-URL i membre ordinari de l’Acadèmia Pontifícia per la Vida.
Cordialment,
Unió de Religiosos de Catalunya