URC

 L’època en què ingressar al seminari o al convent era considerat una opció de vida com qualsevol altra per la majoria de catalans, fa temps que va quedar enrere. Actualment, aquells que decideixen dedicar-se a la vida cristiana més enllà de la vocació laïcal són una excepció i la reacció habitual davant d’aquest pas és la incomprensió. “És com si fóssim àliens”, explica la missionera de 24 anys Leticia Manén, que afirma que fora dels cercles cristians “la gent no ens veu normals”. El cas de la Leticia és molt representatiu dels temps que vivim. La seva família no la va entendre quan, fa sis anys, va decidir entrar a la congregació de les Filles de la Sagrada Família de Natzaret. Malgrat havia estudiat a un col·legi de religioses, justament de la mateixa congregació, la reacció de la seva mare va ser de rebuig.“Va contactar amb advocats dient que denunciarien la congregació i a la persona que m’estava acompanyant…va ser un show”, recorda la Leticia.