Reconeixement ŚrecognitioŚ de les 170 resolucions del Concili

Documents básics de l'Església


Reconeixement ŚrecognitioŚ de les 170 resolucions del Concili


06/06/1996: Concili Provincial Tarraconense

Baixar arxiu Catalá

Abre el documento - Web esterna - Catalá
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=18433

2358 Visites