Missatge dels Bisbes de Catalunya amb motiu del 30è aniversari de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC)