Missatge dels Bisbes de Catalunya amb motiu del 30č aniversari de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC)