URC - Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre

Membres URC

Membres URC

Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre

Última actualització: 24/08/2016

L’objectiu d’aquesta exposició és posar de manifest la gràcia particular que l’Esperit de Déu concedeix en el si de l’Església, per a edificació de la mateixa Església: “En la comunió de l’Església, l’Esperit Sant distribueix també entre els fidels de tots els nivells les gràcies especials per a l’edificació de l’Església. Però a cadascú se li dóna la manifestació de l’Esperit en bé de tots“(CEC 951).
Aquesta exposició agafa com a punt de referència el mateix Decret d’Aprovació, per part de la Santa Seu, que reflecteix el carisma que la Germana és cridada a viure i que incideix en la vivència dels vots, particularment del vot que especifica aquest do de l’Esperit.

Referència del Decret
Les Germanes servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre tenen com a missió en l’Església manifestar la paternal Providència de Déu, en qui s’abandonen de forma total i confiada. Això ho fan animades per l’adoració contínua a Crist en l’Eucaristia i per un amor gratuït als pobres i abandonats, sobretot servint-los materialment i espiritualment, i acollint a qui no tingui qui en tingui cura.
Fidels a l’Esperit Cottolenguí de l’Institut i seguint els ensenyaments i exemple dels Fundadors, les religioses visquin el culte perenne a l’Eucaristia, en dependència plena de la paternal Providència de Déu i en l’esforç per assemblar-se a Crist, estimant de cor i d’obra els pobres i malalts més necessitats per assolir així el fervor de la caritat.

Especificació del vot cottolenguí
Jesucrist rebaixà per a si mateix les condicions de seguretat i comoditat per fer ressaltar més l’acció directa i amorosa de Déu sobre la vida humana. La Congregació vol encarnar en la seva vida aquesta actitud evangèlica de caritat i abandó confiat en la Providència.
Per assegurar el més possible la fidelitat a aquest do del Senyor, professa el vot cottolenguí:
– Servir sempre el pobre, amb preferència el més necessitat.
– Procurar sempre i en tot el millor per als malalts i pobres acollits al Cottolengo.
– Renunciar a resoldre les necessitats materials amb cap mena de petició.
Harmonitzats aquests principis de vida en Crist, d’ells se’n desprenen trets que es visibilitzen en el sentir, jutjar i actuar de la Germana Servidora del Jesús del Cotto- lengo del Pare Alegre. Trets que, en síntesi, poden ser els següents:
1. Abandó en la Divina Providència, al qual la Germana
és cridada a viure sense inquietud, buscant primer el Regne de Déu i la seva justícia, segura en Déu Pare d'obtenir la gràcia per a la vida eterna i també l'afegit de totes les altres coses necessàries per al manteniment corporal. Aquest abandó en la Divina Providència il·lumina la seva fe en els camins de la seva vida, encara que siguin obscurs o misteriosos.
2. Laus Perennis, Adoració Eucarística... Tret fonamen- tal en la Germana, ja que el Cottolengo es fonamenta i se sosté en la pregària.
Tant com sigui possible impulsa els acollits a aquesta adoració eucarística, fent de forma senzilla una ofrena de la seva vida per a la salvació del món.
3. Jovialitat, alegria i treball. Són conseqüència de l'actitud d'abandó confiat. L'alegria brolla del gemec filial que l'Esperit de Crist fa brollar en el cor de la filla de Déu. I queda palès, mitjançant aquesta alegria jovial, que el jou del Senyor és suau i el manament de Jesús no és pesat.
Aquest mateix esperit anima el treball de la germana especialment si és ardu i pesat, perquè trobarà en ell un aspecte essencial de la seva pobresa i una petita part de la creu de Crist, el qual per la seva resurrecció ens concedeix d'entrar en una vida nova.
4. Amb esperit de Família, servei als acollits, pobres i malalts més necessitats, per assolir així el fervor de la caritat con anhelava el nostre Fundador Pare Jacint Alegre. “Cada un dels pobres és Jesucrist. ¿Què més bell hi pot haver al món que veure, escoltar, parlar, tocar, consolar i alleujar Jesucrist? (P. J. Alegre). La
vida de la Sagrada Família de Natzaret és el constant model de les germanes per exercir l'apostolat que els ha confiat l'Església.
Aquesta actuació apostòlica amb els pobres i malalts acollits, es desprèn directament de l'abandó confiat en la Divina Providència i de la Laus Perennis Eucarística.
Caminat en la caritat que prové d'aquesta font, la germana es capacita per entregar-se amb alegria en favor dels malats més pobres i necessitats. I amb manifestacions de família i convivència amb ells, acompanyant-los en les alegries i sofriments, com són les celebracions festives en unió familiar, els àpats de Germanor en totes les dates importants de l'any, com també esmerçant-se en l'acompliment de les atencions que miren a la seva curació integral.
Aquest esperit de família constituït per tots els mem- bres que formen part del Cottolengo en els diversos camps de missió és el que constitueix un sol Cos Moral les Germanes Servidores de Jesús junt amb els seus acollits, denominat Cottolengo del Pare Alegre. I en aquesta agrupació com a cos moral, hi resplendeix i es vol fer vida la gràcia particular que rebé el nostre fundador: “Per a mi, el món es redueix a estimar Déu i els pobrets per amor a Déu, però amor d'obres, no de paraules”.
* * *
Volem cloure aquesta exposició sobre els trets de la Germana Servidora de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre, inserint uns fragments dels Himnes propis, que reflecteixen el nostre desig de caminar en seguiment de Jesús amb l’ajut de qui rebé aquesta gràcia particular en l’Església:
Per sempre cantarà la nostra pregària els braços al quefer, al cel l’ànima
Pare Alegre, cuideu totes les vostres cases que el pur amor sosté i aixeca.
(Himne del Cottolengo)

Com a Germanes Servidores de Jesús en constant adoració del Pa de Vida, avui volem expressar la gratitud d’haver estat cridades a la seva vinya, entregant maduresa i joventut
en servei d’una humanitat dolguda.
(Himne Servidores de Jesús)

Milagros Reventun Irala
 

2751 Visites